Quines són les 7 meravelles del món?

L’alumnat de 6è de primària A de l’escola Marià Fortuny realitza un projecte sobre les 7 meravelles del món

Per iniciar el projecte sobre les 7 meravelles del món es van fer una sèrie de preguntes sobre els monuments a l’alumnat per veure què sabien i què volien saber. Després, van fer grups heterogenis i cadascun d’ells havia d’investigar una o dues meravelles a partir d’un índex amb preguntes. Així doncs, van descobrir que les set meravelles són: Chichén Itzà, la Gran Muralla xinesa, la ciutat de Petra, el Crist Redemptor, el Machu Picchu, el Colosseu i el Taj Mahal.

Una vegada ja tenien informació sobre les meravelles, van preparar una presentació i un kahoot perquè al final del projecte faran una exposició a classe. D’aquesta manera, tothom coneixerà aquestes meravelles.

Actualment estan fent un passaport que els permetrà viatjar per tot el món descobrint les 7 meravelles i també estan elaborant una maqueta amb material reciclat, la qual exposaran a l’escola.